”Midstar vill vara med och skapa bättre hotell i Norden. Ett aktivt engagemang och regelbunden dialog med både samhället och hotellnäringen möjliggör detta.”
Tydligt fokus på kvalitet, branschkunnande och långsiktighet.

MIDSTAR HAR ÄGT och utvecklat hotell sedan 2008, alltid med fokus på kvalitet och branschkunnande. Sedan 2015 har vi utvecklat vår verksamhet för att kunna vara en mer långsiktigt ägare.

ATT JOBBA PÅ Midstar är att brinna för hotell och affärsutveckling. Som fastighetsägare är vi aktivt involverade i att utveckla hotellverksamheten tillsammans med våra hyresgäster. Vi strävar efter en tät dialog, en förtroendefull kontakt och en hög grad av tillgänglighet.

Kontakta oss

Ledning

Peter Tengström, Partner, Managing Director | pt@midstar.se | +46 (0) 70-300 38 20

Ola Stendebakken, Partner | os@midstar.se | +46 (0) 76-830 07 68

Marc Henriksen, Partner | mh@midstar.se | +46 (0) 72-248 11 68

Per-Anders Maxstad, Property Director | pam@midstar.se | +46 (0) 70-353 53 25

Styrelse

Jan Sööder, Partner Sööder & Sööder AB (ordf)

Kent Jonsson, Head of Indirect Real Estate Sweden, Alecta Investment Management

Mikael Falck, Head of Alternative Investments, Kåpan Pensioner

Björn Olsson, Finansdirektör, Riksbankens Jubileumsfond