”Med omsättningsbaserade hyror ligger det i allas intresse att renoveringar sker av rätt orsak, på rätt sätt och vid rätt tillfälle.”
Midstars bärande idé är att tillhandahålla välskötta och lönsamma hotell till våra hyresgäster och därigenom säkerställa en trygg avkastning.

NÄR VI INLEDER ett nytt samarbete gör vi en rigorös analys och en total översyn av fastigheten och hotelldriften. Vi utvärderar vilka investeringsbehov som föreligger och i vilken mån hotellet tar vara på sina specifika förutsättningar.

Tillsammans sätter vi upp en kort- och en långsiktig plan för att utveckla verksamheten, bygga på styrkor, hantera utmaningar och skapa möjligheter.